ป่าไม้

การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมแห่งบรรจุภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

คลาแรงส์ใช้แนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นเวลาหลายปีที่หลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทีมงานได้ทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพการใช้งานง่ายและยั่งยืน

แนวทางการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก

แนวทางการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก

การจัดลำดับความสำคัญของวัสดุที่ยั่งยืน (กล่องกระดาษแข็งและแผ่นลูกฟูกทั้งหมดมาจากป่าไม้ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน) น้ำหนักและปริมาตรที่ลดลง (ไม่มีตัวกั้นหรือแผ่นพับในกล่อง แก้วที่เบาบางลง) และวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลและ/หรือผ่านการรีไซเคิลมาแล้วได้


100%

กระดาษและกระดาษแข็ง 100% มาจากป่าไม้ที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน
(ผ่านการรับรอง FSC หรือ PEFC)

มุ่งมั่นเพื่อ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

ภาชนะทั้งหมดจะสามารถนำไปรีไซเคิลหรือเป็นวัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วภายในปี 2025
เศรษฐกิจหมุนเวียนหมายถึงการใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ง่ายและเมื่อไม่สามารถรับประกันการรีไซเคิลได้ (เช่น พลาสติก) รวมถึงวัสดุรีไซเคิลหลังการบริโภค (PCR) ซึ่งทำจากบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง

ภาพประกอบผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด

เป้าหมาย

100%

ของบรรจุภัณฑ์ของเราจะถูกนำไป
รีไซเคิลหรือรีไซเคิลได้ภายในปี 2050

ภาพ Plastic Odyssey

การสนับสนุน
Plastic Odyssey

คลาแรงส์เป็นพันธมิตรหลัก

นับเป็นเวลาหลายปีที่ Clarins Group
ได้ลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ

เราต้องการที่จะช่วยสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป” Christian และ Olivier Courtin-Clarins กรรมการของ Clarins Group กล่าวไว้ “มันอาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่เราเชื่อมั่นในสิ่งนั้น!”

Christian กับ Olivier Courtin-Clarins

Plastic Odyssey เป็นการสำรวจครั้งแรกทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับมลพิษจากพลาสติกบนเรือซึ่งแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายๆ ส่งไปยังประเทศที่ก่อมลพิษมากที่สุดเพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้

Ulysse_by_bruno_marjorie - ต้นแบบ Ulysse Ulysse_by_bruno_marjorie - ต้นแบบ Ulysse

ภารกิจของ Plastic Odyssey คืออะไร?

1

การลดปริมาณ

สร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยการคิดทบทวนว่าควรใช้พลาสติกอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด

2

การใช้ซ้ำ

ค้นหาวิธีใหม่ๆ
ในการใช้ของที่ใช้แล้วและเป็นการมอบ
โอกาสให้ประชากรในท้องถิ่น