นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับบริการทั้งหมดที่ถูกเสนอโดย และเว็บไซต์ www.clarins.co.th ที่ดำเนินการโดยบริษัท Clarins S.A ซึ่งสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 4 rue Berteaux Dumas, 92 200 Neuilly sur Seine ประเทศฝรั่งเศส ข้อมูลส่วนตัวที่มีการรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณและถูกประมวลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Clarins

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ตามคำนิยามภายใต้ส่วนที่ 2) หลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลเหล่านั้น โปรดอ่านนโยบายนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณให้กับเราถ้าคุณมีคำถามใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่ออีเมล์นี้ [ ---] ได้ทุกเวลา

นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว วันที่ของการปรับแก้ไขครั้งล่าสุดจะปรากฏขึ้นบนหน้านี้ ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน เราจะโพสต์ข้อควรสังเกตที่สำคัญเอาไว้ในหน้าเว็บไซต์ของเราเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ นอกจากนั้น คุณยังจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการดำเนินงานและถามถึงความยินยอมของคุณ หากคุณไม่ทักท้วงภายใน 30 วันหลังจากที่คุณได้รับการแจ้งนี้ ให้ถือว่าคุณยินยอมกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

2.เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเมื่อใด

“ข้อมูลส่วนตัว” ที่เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลเกี่ยวกับตัวคุณนั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูลใดๆ ที่อ้างถึงตัวคุณเป็นการส่วนตัว และอาจจะถูกสร้างขึ้นผ่านทางบริการหรือเว็บไซต์ที่กล่าวถึงเบื้องต้น ไม่จำกัดเพียงแค่ชื่อ อีเมล์และที่อยู่ (ตามที่ระบุไว้ภายใต้ส่วนที่ 3) เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณในตอนที่คุณทำกิจกรรมต่อไปนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา:

  • เยี่ยมชมเว็บไซต์/ ลงทะเบียนในเว็บไซต์ / ส่งคำร้องขออื่นใดทางออนไลน์ 

 

3.เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดบ้างจากคุณ

เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังต่อไปนี้จากคุณ ได้แก่: 

  • ชื่อ / ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ 
  • ข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่คุณได้ระบุไว้ 
  • ไอพี แอดเดรสของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมและแนวโน้มของคุณในฐานะผู้ใช้ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 7 และ 9 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

 

4.เราทำอะไรบ้างกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเราตามที่ระบุไว้เบื้องต้น เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อ:

  • ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้;
  • พัฒนาประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ;
  • ทำให้คุณสามารถเข้าถึงบริการในเว็บไซต์นี้ได้;
  • ด้วยความยินยอมของคุณตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย เราจะส่งข้อมูลให้กับคุณทางอีเมล์, ข้อความ, ข้อความภาพ, แฟ็กซ์, โทรศัพท์ (ทั้งอัตโนมัติและไม่อัตโนมัติ), ไปรษณีย์ หรือวิธีการสื่อสารอื่นใดๆ เกี่ยวกับข่าวล่าสุดหรือข้อเสนอพิเศษจาก Clarins ซึ่งคุณอาจสนใจเว้นแต่คุณได้เลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารผ่านทางช่องทางดังกล่าว คุณสามารถแจ้งเราได้ทุกเมื่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลเหล่านั้น โดยส่งอีเมล์ถึงเราได้ที่ [---] 
  • ตอบสนองต่อการร้องขอที่คุณส่งเข้ามา 

 

5.เราส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณไปให้ใครบ้าง

เราอาจจะให้ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมผ่านทางเว็บไซต์กับผู้ให้บริการภายนอก ผู้ให้บริการในนามของเราและตามคำสั่งของเรา เพื่อช่วยเหลือเราในการดำเนินการเว็บไซต์ ประมวลผลใบสั่งซื้อของคุณและคำร้องขอของคุณ รวมถึงดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าระหว่างคุณและเรา บุคคลภายนอกอาจจะตั้งอยู่ในหรือนอกพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (EEA) ซึ่งรวมถึงประเทศที่ไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลเทียบเท่ากับในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ในกรณีดังกล่าว เรารับประกันที่จะ (i) ขอความยินยอมที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับผู้ให้บริการภายนอก (ii) ที่จะใช้ผู้บริการภายนอกที่ได้รับการรับรองภายใต้โปรแกรมเซฟฮาร์เบอร์ หรือ (iii) ทำข้อตกลงด้านการส่งต่อข้อมูลที่เหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดตามมาตรฐานที่ตั้งไว้โดยคณะกรรมาธิการยุโรป ตามที่จำเป็นต่อกฎหมายที่บังคับใช้  

ข้อมูลที่คุณส่งเข้ามาตอนที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณจะถูกใช้โดย Clarins และบริษัทลูกอื่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาไปให้คุณได้หากคุณยินยอมด้วยการทำเครื่องหมายในช่องที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับเครื่องสำอาง และข้อมูลที่จะถูกส่งไปให้กับคุณก็จะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาโดยเฉพาะ

ในกรณีอื่น เราจะเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับหน่วยงานรัฐบาล หน่วยบังคับใช้กฎหมาย ผู้สืบทอดธุรกิจของเรา หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในกระบวนการทางกฎหมายใดๆ หรือกระบวนการทางกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อกำหนด ใช้หรือป้องกันสิทธิตามกฎหมายของเรา (ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลอกลวงหรือลดความเสี่ยงทางเครดิตตามที่กฎหมายอนุญาต) ในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลและชื่อหน่วยงานที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณไป

 

6.การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้เป็นหน่วยเล็กๆ ของข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ เว็บไซต์ส่วนใหญ่เช่นเดียวกับ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ในการยกระดับการให้บริการออนไลน์แก่ท่าน

www.clarins.co.th ใช้คุกกี้ต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ก. ให้คุณลักษณะและฟังก์ชั่นใช้งานเฉพาะในเว็บไซต์ของเรา เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้ของท่าน การสืบค้น และความต้องการในบริการอื่นๆ
ข. สร้างประวัติที่ท่านและผู้ใช้อื่นๆ ใช้เว็บไซต์มา
ค. เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ของเรา
ง. บริหารจัดการบริการให้แก่ท่านและผู้โฆษณา
จ. สร้างสถิติการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ให้ท่านสามารถเลือกในการปิดการประมวลผลของคุกกี้ได้ (โปรดดูส่วน "ช่วยเหลือ" ของเบราว์เซอร์ของท่าน) แต่อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียฟังก์ชั่นการทำงานที่ จำกัดการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ และ/หรือก่อให้เกิดความล่าช้าหรือมีผลต่อวิธีการปฏิบัติการของระบบได้ โฆษณาในเว็บไซต์ www.clarins.co.th อาจจะมาจากผู้โฆษณาภายนอกและหน่วยงานตัวแทนของพวกเขา โฆษณาเหล่านี้อาจสร้างคุกกี้เพื่อติดตามว่าคนจำนวนมากได้เห็นโฆษณานั้นๆ แล้วหรือไม่ (หรือใช้บริการของภายนอกในการติดตามเช่นนี้) และในการติดตามว่าคนจำนวนมาได้เห็นมันมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วหรือไม่ www.clarins.co.th ไม่ได้ควบคุมบุคคลภายนอกเหล่านี้และนโยบายคุกกี้ของพวกเขา และหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของพวกเขา กรุณาติดต่อ www.clarins.co.th และเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทตัวแทนโฆษณาภายนอกเหล่านี้แก่ท่าน www.clarins.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและคุกกี้) เนื้อหา หรือการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์จากภายนอกที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ www.clarins.co.th

 

7.การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ 

เว็บไซต์นี้มีลิงค์ที่จะเชื่อมโยงไปถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่บุคคลที่สามเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ เว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองและเราก็สนับสนุนให้คุณตรวจสอบนโยบายเหล่านั้น เพราะมันจะเป็นแนวทางที่กำหนดการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งเข้าไประหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางกฎหมายต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอก และการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวของคุณเกิดขึ้นภายใต้ความเสี่ยงของตัวคุณเอง

 

8.ไอพี แอดเดรส

เราได้ศึกษาแนวโน้มของผู้เข้าชมเนื่องด้วยเราสนใจในการเผยแพร่ข้อมูลที่ประสบความสำเร็จผ่านทางเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะสร้างข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) จากเครือข่ายของคุณ หน้าเว็บเพจที่ถูกเข้าชมและระยะเวลาที่คุณเข้าชมเว็บ มีการใช้ซอฟท์แวร์วิเคราะห์เพื่อรายงานผล ซึ่งช่วยให้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่เราสามารถจะเสริมสร้างประสบการณ์ของคุณกับเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้ ข้อมูลจะไม่ถูกใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จะถูกลบอย่างสม่ำเสมอ ไอพี แอดเดรสเป็นตัวเลขที่ถูกระบุสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ตามปกติแล้ว ไอพี แอดเดรสจะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ถ้าคุณมีการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ เป็นไปได้ว่าไอพี แอดเดรสที่เราอาจจะเก็บรวบรวมอาจจะรวมถึงข้อมูลที่อาจเป็นข้อมูลส่วนตัวได้ มันอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากในการใช้การเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์บางอย่าง ไอพี แอดเดรสของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงและอาจถูกเชื่อมโยงเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคุณได้ เราอาจใช้ไอพี แอดเดรสของคุณในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้งาน แต่เราจะสามารถจำแนกเอกลักษณ์ของคุณได้หากเรามีวิธีการในการเชื่อมโยงไอพี แอดเดรสนั้นเข้ากับคุณในฐานะผู้ใช้งานรายบุคคล ซึ่งการกระทำเช่นนี้จำต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเราไม่ต้องการ

 

9.สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ 

ตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราเก็บรวบรวมไว้ หรือขอให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ร้องขอให้มีการลบข้อมูลส่วนตัวนั้นทิ้งหรือทักท้วงการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์การตลาดโดยตรง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดส่งคำร้องของคุณไปถึงผู้จัดการฝ่ายปกป้องข้อมูลที่ Clarins S.A. 4, rue Berteaux Dumas, 92200 Neuilly sur Seine ประเทศฝรั่งเศส เราจะดำเนินการพิจารณาคำร้องของคุณตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ตามกฎหมายที่บังคับใช้