การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ TOUS NOS ENGAGEMENTS

ความมุ่งมั่นของเรา ในการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

เมื่อเราได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติทุกวัน เราจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อความเปราะบางของธรรมชาติได้

เมื่อระบบนิเวศน์ต่างๆ ของโลกเรากำลังถูกคุกคาม คลาแรงส์จึงมุ่งมั่นประกอบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อปกป้องทั้งผู้คนและโลก

การจัดหาส่วนผสมของเราจึงเป็นหัวใจของแนวปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบ

Ingredients
Domaine Clarins

วัตถุดิบพิเศษที่จัดหาจาก ระบบเกษตรกรรมฟื้นฟู

Domaine Clarins ตั้งอยู่บนความสูง 1,400 เมตร เป็นโรงงานผลิตที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัยพร้อมห้องปฏิบัติการกลางแจ้ง

Domaine Clarins

เยี่ยมชม Domaine Clarins ในรูปแบบ 360°

ดื่มด่ำไปกับการเดินทางสู่ห้องปฏิบัติการกลางแจ้งของเราตั้งแต่ต้นจนจบ

เข้าสู่ Domaine Clarins

พืชพรรณต่าง เพาะปลูกตาม ฤดูกาลด้วย ความเคารพต่อ ธรรมชาติอย่างที่สุด

Alpine rose:

ดินที่ใช้ปราศจากมลภาวะ ระบบการเกษตรอินทรีย์แบบฟื้นฟู และเทคนิคการเพาะปลูกที่นุ่มนวลอ่อนโยนตามกรรมวิธีดั้งเดิม...

มีการศึกษาพืชบางสายพันธุ์เพื่อค้นพบสารออกฤทธิ์ใหม่ๆ ด้านความงาม ในขณะที่สารออกฤทธิ์อื่นๆ ถูกดึงคุณประโยชน์มาไว้ในในผลิตภัณฑ์ความงามของเราอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว สารสกัดจากพืชพรรณเหล่านี้ได้รับมาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้

Domaine Clarins เป็นพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึงเนื่องจากเป็นแหล่งพื้นที่ที่สงวนไว้อย่างระมัดระวัง จึงไม่เปิดให้สาธารณชนทั่วไปเข้าชม... ยกเว้น การเข้าชมจากทางไกล สำรวจพื้นที่อันสง่างามแห่งนี้ด้วยการท่องเที่ยวเสมือนจริง ที่กำลังจารึกอนาคตแห่งความงดงามเอาไว้

Domaine Clarins

รับชมการท่องเที่ยวเสมือนจริงของ Domaine Clarins:

Domaine Clarins

ข้อมูลตัวเลขสำคัญ บางประการของ Domaine Clarins

ออร์แกนิก

100%

การผลิตออร์แกนิก 100%

ORE

2021

ในปี 2021 ลงนามในข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมที่แท้จริง (REO) ซึ่งเป็นพันธกิจอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ Domaine เป็นเวลา 99 ปี

สารสกัด

6

สารสกัดออร์แกนิก 6

ชนิดใช้ในสูตรของคลาแรงส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พืชพรรณ

30+

เก็บและวิเคราะห์พืชพรรณกว่า

30 สายพันธุ์นับตั้งแต่ปี 2019

นโยบายการจัดหาวัตถุดิบของเรา
Ingredient

นโยบายการจัดหาวัตถุดิบที่เข้มงวดของเรา

คุณภาพและการตรวจสอบแหล่งที่มาของส่วนผสมของเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอมา

Leaf of life

การจัดหาวัตถุดิบ Leaf of Life ในมาดากัสการ์

เป้าหมาย คือ เพื่อรับประกันห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน 100% ภายในปี 2025

ในปี 2021 เราก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นโดยกา รยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการจัดหาวัตถุดิบที่เข้มงวด ซึ่งครอบคลุมวัตถุดิบทั้งหมดของเรา

Ingredient
Domaine Clarins
รายละเอียด 3 ระดับของเรา

พืชพรรณ

ทุกสิ่งที่ธรรมชาติหยิบยื่นให้

การวิจัยของคลาแรงส์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ 80% ของสารออกฤทธิ์ที่ใช้ในสูตรของเรามาจากพิพิธภัณฑ์สมุนไพรที่มีพืชพรรณธรรมชาติกว่า 200 ชนิด พืชพรรณเหล่านี้เป็น

สินทรัพย์ทรงคุณค่าที่สุดของเรา เราจึงแสวงหาการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของห่วงโซ่อุปทานต่างๆ ของเราอยู่เสมอ เราได้กำหนด 3 หลักเกณฑ์

ที่ระบุให้พืชสายพันธุ์ใหม่ใดๆ ที่จะเข้าไปอยู่ในแคตาล็อกของเราต้องตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษต่อการดำเนินงานด้านเกษตรกรรม ในแต่ละปี เราให้ความ

สำคัญกับห่วงโซ่อุปทานต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงโลก พืชพรรณ และผู้คน

สารอนุพันธ์ตามธรรมชาติ
รายละเอียด 3 ระดับของเรา

สารอนุพันธ์ตามธรรมชาติ

การตรวจสอบแหล่งที่มาและเคมีสีเขียว

ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติเป็นสารที่มีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ (พืชผักและแร่ธาตุ) ที่เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งมอบคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์สำหรับผิว ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างส่วนผสมที่เป็นสารออกฤทธิ์บางรายการ เช่น hyaluronic acid, excipients หรือสารตัวทำละลายที่มีแหล่งกำเนิดทางการเกษตร เป็นต้น

สำหรับส่วนผสมเหล่านี้ เรามีความประสงค์ให้เป็นวัตถุที่ย่อยสลายง่ายตามธรรมชาติ และมีกระบวนการผลิตที่เคารพหลักการเคมีสีเขียว เราจึงต้องตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของส่วนผสมเหล่านั้นได้จากประเทศต้นทาง ในท้ายที่สุด สำหรับแต่ละห่วงโซ่อุปทานนี้ เราจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพหรือโครงการทางสังคมร่วมกับผู้จัดหาวัตถุดิบของเรา

ส่วนผสมสังเคราะห์
รายละเอียด 3 ระดับของเรา

ส่วนผสมสังเคราะห์

ส่วนผสมสำคัญที่ปราศจากการปรุงแต่ง

ที่คลาแรงส์ สารออกฤทธิ์กว่า 81% ที่ใช้มาจากต้นกำเนิดตามธรรมชาติ และที่เหลือ 19% ทำจากส่วนผสมสังเคราะห์ เราจะใช้ส่วนผสมสังเคราะห์ก็ต่อเมื่อส่วนผสมนั้นมีความจำเป็นต่อการ

รับประกันความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ในสูตรต่างๆ ของเราเท่านั้น ในขณะเดียวกัน เรายังคงมุ่งแสวงหาทางเลือกจากธรรมชาติอยู่เสมอ ส่วนผสมสังเคราะห์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดโดยไม่ได้เจาะจงเฉพาะด้านผิวพรรณของคุณ แต่ยังรวมไปถึงธรรมชาติอีกด้วย เรายืนยันได้ว่าส่วนผสมสังเคราะห์เหล่านี้ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

เพื่อโลกที่ดีขึ้น
Ingredient Ingredient Ingredient

เพื่อให้โลกเป็นที่ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของเราในวันนี้จะเป็นความสำเร็จของเราในอนาคต เรากำลังก้าวไปข้างหน้าสู่การจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีจรรยาบรรณและยั่งยืนยิ่งขึ้นในทุกๆ วัน

2021 ผลลัพธ์ประจำปี

Houseleek

54%

พืชพรรณธรรมชาติ 54% ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์คลาแรงส์เพาะปลูกด้วยการเกษตรออร์แกนิก

การค้าที่เป็นธรรม

20

ห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินการค้าที่เป็นธรรม 20 ราย

Palm oil

99%

Palm oil ของเรา 99% มาจากแหล่งที่มาที่ยั่งยืนและได้รับการรับรอง RSPO

Domaine Clarins

6

สารสกัดจากพืช 6 รายการจากพืชพรรณที่เพาะปลูกที่ Domaine Clarins

และอนาคตจะเป็นอย่างไร? มุ่งมั่นดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นไป!

เป้าหมายปี 2025

การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน

100%

การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน 100%

การเกษตรออร์แกนิก

80%

พืชพรรณในพิพิธภัณฑ์พืชของเรา 80%
เพาะปลูกด้วยการเกษตรออร์แกนิก

Domaine Clarins

25%

พืชพรรณของเรา 25%
มาจาก Domaine Clarins
หรือห่วงโซ่อุปทานที่
คลาแรงส์รับรอง

ผลิตภัณฑ์จาก Domaine Clarins

Soothing Gentle Foaming Cleanser

Soothing Gentle Foaming Cleanser

1,500.00 บาท

2 sizes

★★★★★
Hydrating Gentle Foaming Cleanser

Hydrating Gentle Foaming Cleanser

1,500.00 บาท

2 sizes

★★★★★
Purifying Gentle Foaming Cleanser

Purifying Gentle Foaming Cleanser

1,500.00 บาท

2 sizes

★★★★★
Cleansing Micellar Water

Cleansing Micellar Water

1,550.00 บาท

2 sizes

★★★★★

ค้นพบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม