นโยบายการคืนสินค้า

เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ แต่หากคุณมีความจำนงในการคืนผลิตภัณฑ์ คุณสามารถแจ้งความประสงค์ และคืนได้โดยที่ผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพเดิม
เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 14 วันทำการ หลังจากวันที่รับสินค้า และกรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ คุณได้รับผลิตภัณฑ์

ภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คุณได้รับ คุณจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อของคุณ พร้อมกับ รายละเอียดของการส่งคืนสินค้า กรุณาตรวจสอบถ้ารายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรง กับสินค้าที่มีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีที่ฝ่ายบริการลูกค้า 02-026-6524

ในกรณีที่คุณส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในสินค้า หรือการส่งมอบ ไม่ครบถ้วน หรือการส่งไม่ถูกต้อง คุณจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า เราขอแนะนำ ให้ส่งคืนโดยมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขนส่ง (จำเป็นต้องมีลายเซ็น และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวน (และต้องขออภัยที่เราสามารถคืนเงินได้เฉพาะ มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อแต่ไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งค่ะ) เราจะดำเนินการคืนเงินให้ทันที โดยปกติการคืนเงินอาจใช้ระยะเวลา 7-14 วันนับจากวันที่สินค้าถึงคลังสินค้าและได้รับการตรวจสอบสภาพสินค้า

โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับคืนสินค้าที่มีการเปิดใช้ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบว่าไม่มีการคืนเงิน และจะจัดส่งคืนสินค้าให้คุณ โดยที่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 28 วัน นับจากวันที่บริษัทแจ้งเตือนคุณ

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทาง www.clarins.co.th เท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ และการซื้อที่เคาน์เตอร์ หรือสาขาคลาแรงส์อื่นๆ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร

หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อกับ www.clarins.co.th เรายืนดีที่จะรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า หากคุณต้องการคืนสินค้าโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

หากท่านประสงค์ที่จะคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อผ่าน www.clarins.co.th กรุณาปฎิบัติตามเงื่อนไข การเปลี่ยน และคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1

แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้า

กรุณาแจ้งการคืนสินค้าให้เราทราบภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ 02-026-6524 (เวลาทำการ: ทุกวัน 09.00 - 21:00 น.) 

 

ขั้นตอนที่ 2

ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ และติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติการคืนสินค้า เจ้าหน้าที่จะแนะนำการกรอกแบบฟอร์มการคืนสินค้า เลขการส่งคืน(RMA)
พร้อมนัดวัน และเวลารับของคืนจากท่าน

 

ขั้นตอนที่ 3

การส่งคืนสินค้า

กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง กรอกข้อมูลในใบคืนสินค้าให้ครบถ้วน แนบคู่กับใบเสร็จรับเงิน เมื่อเมื่อส่งคืนสินค้าแล้วกรุณาแจ้งกับศูนย์บริการลูกค้าให้ทราบ
และเมื่อเราได้รับคืนสินค้าจากท่านกลับเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะดำเนินการ เรื่องการคืนเงินค่าสินค้าให้ท่าน

 

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนการคืนเงิน

ทางเราจะคืนเงินผ่านบัตรเครดิตที่ท่านใช้ซื้อของบน www.clarins.co.th เท่านั้น โดยการดำเนินการเรื่องการคืนเงินจะใช้เวลา 7-14 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืนแล้ว (ในที่นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร) และทางเราจะส่งอีเมลแจ้งท่านเมื่อดำเนินการคืนเงินเรียบร้อยแล้วขออภัยค่ะ บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าขนส่งได้ ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้าที่เสียหายโปรดติดต่อเราทันทีเพื่อช่วยเหลือ เพื่อทางเราจะดำเนินการขอคืนสินค้าให้ท่านโดยเร็วที่สุดค่ะ

โปรดทราบ : เฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก www.clarins.co.th เท่านั้นที่สามารถคืนเงินผ่านทางแผนกออนไลน์ช้อบปิ้งได้ หากท่านมีคำถามเรื่องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-026-6524 หรือ ทางอีเมล service.th@clarins.com

รับประกันความพึงพอใจ

หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจในการสั่งซื้อกับ www.clarins.co.th โปรดส่งสินค้ากลับมาให้เรา ภายใน 14 วันหลังจากวันซื้อ เพื่อการคืนเงินให้แก่ท่านในจำนวนเต็มต่อไปค่ะ

*ทาง www.clarins.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร