คลาแรงส์และ พันธมิตรที่ห่วงใยดูแล

โครงการนี้เกิดขึ้นในปี 2011 เมื่อบุคคลที่มีจิตใจเมตตาสองคนได้มาพบกัน และมีความเชื่อร่วมกันว่าการให้ความรู้แก่เด็กๆ สามารถทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น บุคคลทั้งสองนั้นคือ Christian Courtin-Clarins และ Lauren Bush Lauren

คลาแรงส์และ FEED ภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานความช่วยเหลือด้านอาหารของสหประชาชาติ อันได้แก่ โครงการอาหารโลก (World Food Programme)

เรากำลังร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเด็กหลายพันคนให้มีอาหารการกินที่ดีขึ้นและได้รับการศึกษา

ภาพ FEED ภาพ FEED

มาจนถึงปัจจุบันนี้ คลาแรงส์ได้ช่วยบริจาค:

3
9
,
2
2
8
,
1
2
6

มื้ออาหารแก่โรงเรียนทั่วโลก

ภาพถ่ายของ Lauren Bush กับเด็กๆ
ภาพถ่ายของ Lauren Bush กับเด็กๆ

Lauren Bush Lauren:
ผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น

Lauren Bush Lauren เดินทางกลับจากต่างประเทศที่ซึ่งเธอได้เผชิญหน้ากับผู้หิวโหยทั่วโลก ในฐานะกระบอกเสียงของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (WFP) เธอได้ก่อตั้งโครงการ FEED ขึ้นในปี 2007 โดยมีจุดประสงค์เพื่อริเริ่มโครงการด้านอาหารในโรงเรียน เธอเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่จะก่อให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับผู้หิวโหยทั่วโลก
และได้เริ่มออกแบบและโฆษณากระเป๋า FEED 1 ของเธอ “1” หมายถึงอาหารหนึ่งมื้อสำหรับเด็กนักเรียนหนึ่งคนเป็นเวลาหนึ่งปี

ภาพ GWP

1 คำสั่งซื้อของผลิตภัณฑ์คลาแรงส์ = กระเป๋าหรือถุงผ้า 1 ใบ = อาหาร 7 มื้อ

พันธมิตรที่ห่วงใยดูแล
ภาพ GWP

ในแต่ละปี เราจะเปิดตัวแคมเปญพิเศษในระหว่างที่เราได้รวมกระเป๋าหรือถุงผ้า FEED รุ่น limited edition สำหรับทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา

กระเป๋าหรือถุงผ้าของ FEED & Clarins แต่ละใบจะมีตัวเลขระบุไว้ ซึ่งแสดงถึงจำนวนอาหารที่ Clarins ตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับกระเป๋าแต่ละใบที่แจกจ่าย

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้

การขจัดภาวะขาดแคลนอาหาร

“Hero” ภาพยนตร์โดย FEED

อาหารเพียงมื้อเดียว แต่มีคุณค่ามากมาย

เด็กๆ ทุกคนคืออนาคต เราควรตอบแทนพวกเขาให้มีการศึกษา โภชนาการ และสุขภาพที่ดี

Christian Courtin-Clarins

การจัดหาอาหารเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนไม่เพียงช่วยให้เราเลี้ยงดูเด็กที่ขาดแคลนได้ แต่ยังช่วยให้เด็กมาเข้าชั้นเรียนและเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น นอกเหนือจากการขจัดภาวะขาดแคลนอาหารแล้ว อาหารเหล่านี้ยังเป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เล่น เติบโต และได้รับการศึกษาที่พวกเขาสมควรได้รับ อาหารตลอดทั้งปีและการศึกษาในโรงเรียนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้

คลาแรงส์ให้การสนับสนุนคนรุ่นหลังผ่านโครงการสวัสดิการเด็กของเรา ความร่วมมือของเรากับ FEED สะท้อนถึงค่านิยมหลักที่เป็นหัวใจหลักแห่งภารกิจของคลาแรงส์

ภาพถ่ายของ Christian Courtin และ Lauren Bush กับเด็กๆ

อาหารเพียงมื้อเดียว แต่มีคุณค่ามากมาย

การจัดหาอาหารเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนไม่เพียงช่วยให้เราเลี้ยงดูเด็กที่ขาดแคลนได้ แต่ยังช่วยให้เด็กมาเข้าชั้นเรียนและเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น นอกเหนือจากการขจัดภาวะขาดแคลนอาหารแล้ว อาหารเหล่านี้ยังเป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เล่น เติบโต และได้รับการศึกษาที่พวกเขาสมควรได้รับ อาหารตลอดทั้งปีและการศึกษาในโรงเรียนสามารถเปลี่ยนชีวิต
ได้ดูภาพผลงานภาคสนามบางส่วนของเรา:

ช่วยเหลือเด็กหลายพันคนให้มีอาหารการกินที่ดีขึ้น

ช่วยเหลือเด็กหลายพันคนให้มีอาหารการกินที่ดีขึ้น