ความรับผิดชอบต่อสังคม

คลาแรงส์ทำงานเพื่อชุมชน

ในฐานะนิติบุคคลของโลก เราสนับสนุนนวัตกรรมและยังคงทุ่มเทให้กับโครงการทางการแพทย์ มนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน การศึกษาและการช่วยเหลือเด็ก รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพคือสามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่กำหนดไว้โดยกลุ่มอาสาสมัครของคลาแรงส์และโครงการระยะยาวที่จะให้ประโยชน์แก่โลกและผู้คน

โครงการเหล่านี้ทั้งหมดมีเป้าหมายเกี่ยวกับความยั่งยืนและการดูแลกลุ่มคนรุ่นต่อๆ ไปเช่นเดียวกัน

ตั้งแต่ปี 2011 คลาแรงส์ทุ่มเทให้กับหน้าที่ทางสังคมเพื่อหยุดยั้งภาวะทุพโภชนาการ และการไม่รู้หนังสือในเด็กด้อยโอกาส

ตั้งแต่ปี 2011 Clarins ทุ่มเทให้กับหน้าที่ทางสังคมที่จะหยุดยั้งภาวะทุพโภชนาการและการไม่รู้หนังสือในเด็กด้อยโอกาส

คลาแรงส์เชื่อมั่นว่าความงามออกมาจากหัวใจและแสดงออกโดยการดำเนินการปกป้องโลกและช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนโดยตรง”

Olivier Courtin-Clarins

ให้ความสำคัญกับความงาม
เพราะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดจากใจ

Clarins Group เชื่อว่าความงดงามส่งผลให้มีสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี เรามอบการช่วยเหลือด้านความรู้สึกแก่ผู้หญิงที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งผ่านสมาคมสองแห่ง: Etincelle และ Belle & Bien. Etincelle ให้บริการห้องสำหรับการดูแลผิวกายและการอบรมด้านความงาม ส่วน Belle & Bien เป็นผู้จัดเวิร์คช้อปด้านความงาม

คลาแรงส์สนับสนุน Fondation Arthritis ตั้งแต่ปี 1989

คลาแรงส์สนับสนุน Fondation Arthritis ตั้งแต่ปี 1989

คลาแรงส์สนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์ของ Fondation Arthritis ซึ่งช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางการเงินทั้งหมด สมาคมวิจัยข้ออักเสบก่อตั้งขึ้นในปี 1989 ด้วยการริเริ่มของ Jacques Courtin-Clarins กับ Denis Bloch จากนั้น จึงเปลี่ยนเป็นมูลนิธิไม่แสวงหากำไรในปี 2006 ภายใต้การดูแลของ Dr. Olivier Courtin-Clarins มูลนิธิ Fondation Arthritis จึงมีแรงผลักดันใหม่โดยให้ความหวังและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไข้ พร้อมทั้งสนับสนุนนวัตกรรมการวิจัยใหม่

การสนับสนุนเด็กๆ

เมื่อคุณปกป้องธรรมชาติ ก็เท่ากับปกป้องอนาคต และอนาคตของเราขึ้นอยู่กับเด็กๆ”

Christian Courtin-Clarins

การดำเนินการช่วยเหลือเด็กๆ โดยตรงเป็นการสนับสนุนให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองและอนาคตของชุมชน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของ Clarins Dynamic Woman Award รางวัลที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้หญิงทุ่มเทช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดโอกาส รางวัลนี้จัดทำขึ้นในปี 1997 เพื่อฉลองการครบรอบ 10 ปี ของ Eau Dynamisante

และยังเป็นมากกว่าแค่รางวัล เพราะแสดงถึงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างคลาแรงส์กับผู้ได้รับรางวัล รวมถึงระหว่างผู้ได้รับรางวัลกับพนักงานของคลาแรงส์ซึ่งมีความภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการที่เอื้อเฟื้อสังคมในระยะยาวเช่นนี้ โดยรางวัลนี้ได้มอบให้กับผู้รับรางวัลใน 14 ประเทศ และปัจจุบันนี้ มีผู้หญิงมากกว่า 75 ราย จากทั่วโลกที่ได้รับเกียรตินี้

ให้เด็กๆ ที่จะช่วยเราสร้างอนาคตได้อิ่มท้อง

การเป็นพันธมิตรของ FEED กับคลาแรงส์เพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนอาหาร

การเป็นพันธมิตรของ FEED กับคลาแรงส์เพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนอาหาร

มีเด็กๆ หลายคนในทั่วโลกที่ต้องทุกข์ทรมานจากการขาดแคลนอาหาร คลาแรงส์จึงสนับสนุนโครงการ FEED อย่างเต็มที่

FEED เป็นบริษัทที่ดำเนินการช่วยเหลือสังคมซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย Lauren Bush-Lauren ในปี 2007 บริษัทพยายามช่วยเหลือเด็กๆ ในประเทศที่ยากจนและช่วยให้พวกเขาได้รับการศึกษา

การเป็นพันธมิตรของ FEED กับคลาแรงส์เริ่มต้นขึ้นในปี 2011 โดยได้มอบอาหารไปแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ล้านมื้อตั้งแต่เริ่มร่วมมือจนถึงปี 2015 และยังมีการบริจาคต่อเนื่องในอนาคต

ช่วยโลกเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์

คลาแรงส์สนับสนุนการมีน้ำใช้และโครงการพัฒนาในท้องถิ่นกับ Jardins du Monde พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร

คลาแรงส์สนับสนุนการมีน้ำใช้และโครงการพัฒนาในท้องถิ่นกับ Jardins du Monde พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร

คลาแรงส์ได้ช่วยเหลือชุมชนที่ยากไร้ให้จัดทำตำรายาโดยอาศัยพืชท้องถิ่นเพื่อสนับสนุน Jardins du Monde ซึ่งเป็นสมาคมด้านมนุษยธรรม

ขณะทำงานร่วมกับ Jean-Pierre Nicolas นักพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและผู้ก่อตั้ง Jardins du Monde คลาแรงส์ได้สนับสนุนการสร้างสวนการศึกษาขึ้นที่มาดากัสการ์และบูร์กินาฟาโซเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ห่างไกลและยากจนที่สุด ให้สามารถดูแลตนเองได้และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยตนเอง

การปลูกพืชท้องถิ่นที่รักษาอาการเจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้นบ่อยช่วยให้ชุมชนได้ใช้ความรู้ที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ และนำมาพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมได้เองหน้าที่ดังกล่าวของ "ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้" ยังรวมถึงการตีพิมพ์หนังสือที่รวบรวมและรายงานการค้นคว้าพืชทางการแพทย์ซึ่งได้มาระหว่างดำเนินการข้างต้น

สวนการศึกษา: ตู้ยากลางแจ้งที่ใช้ได้ตลอดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อยาปกติได้