ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

การปกป้องธรรมชาติมานานกว่า 60 ปี

ธรรมชาติเป็นแหล่งแรงบันดาลใจอย่างไม่รู้จบ มีทั้งความบอบบางและต้องดูแลด้วยความทะนุถนอม”

ธรรมชาติเป็นแหล่งแรงบันดาลใจอย่างไม่รู้จบ มีทั้งความบอบบางและต้องดูแลด้วยความทะนุถนอม”

Dr Olivier Courtin-Clarins ประธานกรรมการ

คลาแรงส์สร้างความสำเร็จขึ้นจากพืชที่มอบส่วนผสมและผลิตภัณฑ์อันทรงประสิทธิภาพให้กับบริษัท

ค่านิยมของเรามีพื้นฐานมาจากความเคารพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมั่นคง ตั้งแต่สูตรที่มีส่วนผสมของพืชหายากไปจนถึงวัสดุที่เลือกใช้ในบรรจุภัณฑ์ของเรา

เรายกย่องหลักการนี้โดยสกัดคุณประโยชน์จากพืชแต่ละชนิดโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและใช้แทนส่วนผสมที่เราเก็บเกี่ยว

คลาแรงส์ พฤกษศาสตร์แห่งความงาม

คลาแรงส์ พฤกษศาสตร์แห่งความงาม

Christian Courtin-Clarins ในพื้นที่เก็บบัวบกที่มาดากัสการ์ การซื้อส่วนผสมดังกล่าวจะสนับสนุนโครงการช่วยเหลือด้านการพัฒนา

Christian Courtin-Clarins ในพื้นที่เก็บบัวบกที่มาดากัสการ์ การซื้อส่วนผสมดังกล่าวจะสนับสนุนโครงการช่วยเหลือด้านการพัฒนา

Clarins Herbarium รังสรรค์ขึ้นจากส่วนผสมธรรมชาติกว่า 230 ชนิด

ในฐานะผู้บุกเบิกพฤกษศาสตร์ ฝ่ายวิจัยของคลาแรงส์ได้เดินทางไปทั่วโลกตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี เพื่อค้นหาส่วนผสมจากพืชที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นจึงผสานพลังธรรมชาติลงในสูตรที่มอบผลลัพธ์ด้านการลดเลือนริ้วรอยอย่างได้ผล ราก ลำต้น กลีบ และใบ ทุกๆ ส่วนของพืชจะผ่านการวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย

คลาแรงส์นิยมใช้ส่วนผสมออร์แกนิก พืชที่ปลูกในท้องถิ่นและพืชที่สรรหามาตามหลักการค้าที่เป็นธรรม
หากไม่ได้ปลูกในท้องถิ่นการเก็บเกี่ยวส่วนผสม เราใช้วิธีการที่ปกป้องระบบนิเวศ พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น รวมถึงเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชนานาพันธุ์ที่คลาแรงส์ใช้เป็นส่วนผสมหลัก

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต

คลาแรงส์ไม่เคยเก็บเกี่ยวพืชใกล้สูญพันธุ์และปฏิบัติตามแนวทางปกป้องสิ่งแวดล้อมของนานาประเทศ ซึ่งรวมถึง Rio Convention และ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 เราช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ในเขตอัลไพน์ เราได้สนับสนุน Asters ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุรักษ์ในเขตโอต-ซาวัวในระยะยาวโดยจับมือกับ Alp Action อันเป็นองค์กรที่ Prince Aga Khan ก่อตั้งขึ้น

คลาแรงส์มุ่งมั่นที่จะปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอัลไพน์โดยเริ่มดำเนินการในปี 1992

คลาแรงส์มุ่งมั่นที่จะปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในเขตอัลไพน์โดยเริ่มดำเนินการในปี 1992

นอกจากนี้ คลาแรงส์ยังมีการริเริ่มดำเนินการระดับเบื้องต้นในท้องถิ่นเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในยุโรป เอเชียและอเมริกาใต้

ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชพี่เลี้ยงหรือพืชสมุนไพร เราจะร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นซึ่งจะได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้เสมอ และอาศัยพันธมิตรที่มีค่านิยมรวมถึงความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพเช่นเดียวกับเรา

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต

การลดร่องรอยทางนิเวศของเรา

คลาแรงส์ปรารถนาที่จะลดการใช้ทรัพยากรรวมถึงลดการสร้างขยะ

แต่ละทีมที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์คลาแรงส์ต่างยึดถือในหลักการที่มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกันและปฏิบัติตามวิธีที่เราเรียกว่าการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยประเมินและคาดการณ์ถึงผลทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายคือการลดผลกระทบผ่านวิธีการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เรายังพยายามลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมของเรา นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรเราจะติดตามการใช้น้ำและพลังงานควบคู่ไปกับการจัดการของเสีย ผลิตภัณฑ์จะได้รับการขนส่งจากไซต์โลจิสติกส์ของเราในอาเมียงทางถนนหรือทางเรือเป็นหลัก เราจะใช้การขนส่งทางอากาศในกรณีพิเศษเท่านั้นโดยไม่ถึง 2% จากการขนส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต

การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม (HQE และ BREEAM) สองรายการของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของคลาแรงส์ที่ปารีส

ใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม (HQE และ BREEAM) สองรายการของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Clarins ที่ปารีส

การก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ของคลาแรงส์ (เขต 17 ของปารีส) แสดงถึงแนวทางที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าวและยังมีการปรับปรุงโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

อาคารมีใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง HQE และ BREEAM รังผึ้งสามรังซึ่งเป็นที่อยู่ของผึ้งประมาณ 160,000 ตัวติดอยู่ที่บริเวณหลังคา สื่อถึงสัญลักษณ์แห่งชีวิตตามความปรารถนาดีต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของ Clarins ซึ่งเราปกป้องไว้ด้วยความหวงแหน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต

แพคเกจที่สามารถรีไซเคิลได้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เลือกสรรโดยคำนึงถึงการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์

แพคเกจที่สามารถรีไซเคิลได้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เลือกสรรโดยคำนึงถึงการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมๆ กัน คลาแรงส์ดำเนินการประเมินการปล่อยคาร์บอนเป็นครั้งแรกในปี 2008 ที่ฝรั่งเศสและค่อยๆ ขยายการปฏิบัติไปยังสถานที่ประกอบธุรกิจทั้งหมดในเอเชีย (ปี 2012) สหรัฐอเมริกา (ปี 2014) และในยุโรป (ปี 2015)

วัสดุที่ใช้ผลิตแพคเกจคือต้นกำเนิดหลักในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท รายงานการดำเนินการที่ฝรั่งเศสครั้งล่าสุดเมื่อปี 2013 ระบุว่าตัวเลขอยู่ที่ 24% ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่เราให้ความสำคัญกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อันเป็นกลยุทธ์ที่ทุกคนในทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์มีร่วมกัน

Clarins มีโปรแกรมคำนวณเชิงนิเวศสำหรับผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการวัดชุดข้อมูลบ่งชี้เพื่อช่วยประเมิน ตัดสินใจ และดำเนินการที่เป็นประโยชน์กับพลังงาน ได้แก่ การปล่อย CO2 การใช้น้ำ และเปอร์เซ็นต์ของวัสดุที่ได้รับการรีไซเคิล ความสามารถในการรีไซเคิลแพคเกจ การเลือกใช้วัสดุที่มีจำนวนไม่จำกัด รวมถึงวัสดุใหม่ที่สร้างมลภาวะน้อยกว่า วัสดุแพคเกจที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น แก้วและกระดาษแข็ง มีสัดส่วน 63% ของผลิตภัณฑ์คลาแรงส์

การเคารพลูกค้า

ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต

โครงการ Asters ที่ Sentinelle du Lac

โครงการ Asters ที่ Sentinelle du Lac
ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต

ผมแค่ต้องการให้เด็กๆ ได้หายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์และดื่มน้ำสะอาดในอนาคต ซึ่งสำคัญกว่าความหรูหรา”

Christian Courtin-Clarins