Seeds of Beauty ของคลาแรงส์

Seeds of Beauty
ของคลาแรงส์

สงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ความร่วมมือระหว่าง PUR Project กับคลาแรงส์มีขึ้นหลังการประชุมระหว่าง Christian Courtin-Clarins และ Tristan Lecomte ผู้มีหัวคิดสร้างสรรค์ซึ่งหลงใหลในธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่ Seeds of Beauty เป็นหนึ่งในโครงการที่คลาแรงส์ร่วมผลักดัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ

จนถึงทุกวันนี้ เราได้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว มากกว่า

4
7
0
 
0
0
0

ต้นทั่วโลก

ต้นทั่วโลก
มาร่วมกัน ปกป้องธรรมชาติ

มาร่วมกัน ปกป้องธรรมชาติ

คลาแรงส์ช่วยสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยปลูกต้นไม้ในโครงการมากกว่า 10 โครงการทั่วทุกมุมโลก เมื่อซื้อสินค้า €65 ขึ้นไป คุณจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปลูกต้นไม้บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Kopi Lestari

ณ อินโดนีเซีย ศูนย์กลางพันธกิจของเรา

คลาแรงส์ได้ให้การสนับสนุนโครงการท้องถิ่นในหลายพื้นที่ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2016 เป้าหมายของเรา เพื่อพัฒนาและสงวนรักษาคุณภาพของผืนดิน ลดการกัดเซาะ รวมถึงเพิ่มและกระจายรายได้ให้ผู้ผลิต เราทุกคนต่างก็ร่วมมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ ซึ่งพวกเราที่ว่านั้นก็คือ คุณ, PUR Project และคลาแรงส์

video
บทบาทของผู้หญิง

บทบาทของผู้หญิง

Maksyarin (36 ปี) - ในชุดสีน้ำตาล - และ Sulaini (37 ปี) - ในชุดสีเหลือง - สองพี่น้องอาศัยอยู่นอกเมืองตาเคนกอนไปเพียงไม่กี่กิโลเมตร

ทั้งคู่ทำงานในฟาร์มขนาดหลายเฮกตาร์ของครอบครัวซึ่งเพาะปลูกกาแฟ ทุเรียน ขนุน ส้ม และโกโก้ ปกติพวกเธอมีหน้าที่ทำความสะอาดและเก็บเมล็ดกาแฟ นอกจากนี้ ทางฟาร์มยังมีการเพาะต้นกาแฟอีกด้วย (ตามภาพ) ครอบครัวเจ้าของฟาร์มนี้จะปลูกพืชสองครั้งต่อปี ก่อนนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ทุกวันนี้ พวกเขามีพืชอายุ 4 เดือน กว่า 16,000 ต้น (ที่พร้อมจะออกจำหน่ายสู่ตลาดในเดือนกันยายน) Maksyarin มีลูกด้วยกัน 3 คนส่วน Sulaini นั้นมีลูก 5 คน

เหตุใดคุณจึงควรปลูกต้นไม้

ต้นไม้หนึ่งต้นสร้างประโยชน์ได้มากมาย

ประโยชน์สำหรับระบบนิเวศ:

 • ช่วยให้การเปลี่ยนแปลง ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดีขึ้น
 • ช่วยให้ดิน ช่วยให้ดินอุดมด้วยอินทรียวัตถุและขจัดสิ่งปนเปื้อน รวมถึงลดความเสี่ยงหลายประการ อย่างดินถล่มและอันตรายอันเนื่องมาจากการกัดเซาะ
 • พัฒนาการ พัฒนาการผสมเกสรดอกไม้ การควบคุมสัตว์รบกวน และการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ทำให้น้ำสะอาด ทำให้น้ำสะอาด รวมถึงเพิ่มการแทรกซึมและการกักเก็บน้ำทั้งในดินและในบรรยากาศ

ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น

 • เพิ่ม เพิ่มและกระจายรายได้
 • ให้การศึกษา ให้การศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับโมเดลเกษตรกรรมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
 • สืบสานความ สืบสานความรู้ความชำนาญตามธรรมเนียมประเพณี

ความรู้เรื่องวนเกษตร

video

โมเดลการดำเนินการของเรา

PUR Projet ทำให้คลาแรงส์สามารถให้การสนับสนุนโมเดลการดำเนินการได้ตาม 4 เกณฑ์ต่อไปนี้:

 • 1

  ความครอบคลุม:

  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมและช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

 • 2

  แบบองค์รวม:

  โครงการสร้างผลกระทบและประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

 • 3

  ระยะยาว:

  โครงการถูกออกแบบให้มีระยะเวลานานถึง 40 ปีโดยผสานการบริหารจัดการในระยะยาวของชุมชนท้องถิ่น

 • 4

  คุณภาพที่ไม่อาจละเลยได้:

  เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดได้ และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

logo purprojet

พบกับโครงการอื่นๆ ของเรา