ช่วยเหลือ

ไม่พบคำถามของคุณใช่หรือไม่?

หากต้องการสนทนากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
โปรดโทรศัพท์มายังหมายเลข 02 229 7000

วันจันทร์ถึงศุกร์ 10:00 น.-17.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

หรือ

คุณยังสามารถ
อีเมลถึงเราได้ที่ service.th@clarins.com