Pick & Love Exfoliating Body Scrub for Smooth Skin With Bamboo Powders Pick & Love Exfoliating Body Scrub for Smooth Skin With Bamboo Powders

Pick & Love Exfoliating Body Scrub for Smooth Skin With Bamboo Powders

บอดี้สครับที่ขาดไม่ได้ของ Clarins ในขนาดพกพาไปได้ทุกที่! รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ประเภทของผิว: ทุกสภาพผิว
  • ลักษณะของผิว: ครีม
  • การใช้: ใช้สัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้ง

960.00 บาท

100 มล.
  • รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ส่วนผสม

  • HOW TO

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ส่วนผสม
HOW TO

คุณอาจชื่นชอบ

ดูเมื่อเร็วๆ นี้