What's Hot Clarins

 
 

Tips & Videos

Beauty Consultation

ingrédients

image of the ingredient

Centella Asiatica

Centella asiatica
Centella Asiatica (บัวบก) เติบโตในภูมิภาคที่ชุ่มชื้นและมีร่มเงาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย และแอฟริกา กิ่งก้านที่เลื้อยลดผลิดอกที่มีขนาดเล็กเป็นรูปทรงร่ม Centella Asiatica มีสมญานามว่า « tiger grass (หญ้าเสือ) » เพราะเสือชอบเกลือกกลิ้งตัวบนใบของพืชชนิดนี้เพื่อรักษาบาดแผล แต่เดิมนั้น บัวบกถูกใช้เพื่อรักษาและสมานผิว ในวงการความงาม ได้มีการทำการวิจัยจนนำไปสู่การแยกส่วนประกอบ Asiaticosides ออกมา ซึ่งมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการระคายเคืองและกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจน Clarins Laboratories ได้นำสารสกัดจาก Centella Asiatica มาใช้เนื่องจากมีปริมาณส่วนประกอบของไขมันที่ไม่จับตัวเป็นไข (Unsaponifiables) อยู่สูง ส่วนประกอบนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความสามารถในการปกป้องผิวจากริ้วรอยแห่งวัย

Featured Product