Pick & Love One Step Gentle Exfoliating Cleanser Pick & Love One Step Gentle Exfoliating Cleanser

Pick & Love One Step Gentle Exfoliating Cleanser

  • ประเภทของผิว: ทุกสภาพผิว
  • ลักษณะของผิว: ใช้น้ำ
  • วิธีใช้ ทาในตอนเช้าหรือตอนกลางคืน
570.00 บาท
Every order get 10% off
50 มล.

จำนวนสินค้า คือ 1

23 คะแนนสะสม
เป็นมากกว่าผิวสะอาดด้วยผิวใหม่ ล้างเครื่องสำอางออกอย่างนุ่มนวล ขัดและชำระล้างสิ่งสกปรกออกได้ในข้้นตอนเดียวขณะที่ให้การปกป้องฟิล์มไฮโดรไลปิดของผิว
  • ล้างเครื่องสำอาง
  • ชำระล้าง
  • ขัด

รีวิว ()