< กลับไปสู่ผลลัพธ์

Spergularia Spergularia rubra

ตำแหน่งที่ตั้ง: ยุโรป
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน ดอกสีชมพูของ Spergularia จะเบ่งบานบนพื้นที่หินทรายในยุโรป แอฟริกาเหนือ และเอเชีย มี Spergularia เติบโตอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากมีรากที่แข็งแรงและยาวซึ่งหยั่งลึกลงในดินเพื่อค้นหาแหล่งน้ำที่เพียงพอ ในแอฟริกาเหนือ มีการนำ Spergularia มาบดเป็นผงและนำไปผสมกับน้ำมันมะกอกเพื่อผลิตเป็นครีมที่ช่วยลดกระ Spergularia ยังเป็นที่รู้จักในสมญานามว่า 'ผู้ย่อยสลายหิน (Stone Breaker)' และนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการรักษานิ่วในไต Spergularia ที่เป็นสูตรเอกสิทธิ์เฉพาะของคลาแรงส์ แสดงให้เห็นในระหว่างการทดสอบในระดับหลอดทดลองว่า มีสรรพคุณในการต้านการเพิ่มของการผลิตเม็ดสีเฉพาะจุด (Hyperpigmentation)

บรรจุภัณฑ์ Spergularia