Seeds of Beauty

ภายใต้การร่วมมือระหว่าง PUR และ Clarins

Clarins ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับโครงการ PUR เพื่อปกป้องผืนป่าธรรมชาติเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตของพวกเรา

ที่ Clarins เราปลูกต้นไม้มากกว่า

4
0
0
,
0
0
0

ต้นตั้งแต่ปี 2011 และมุ่งมั่นที่จะปลูกให้มากขึ้นในแต่ละปี*

* ตามการประเมินของโครการ PUR

โปรแกรมโครงการ PUR ของ Clarins

ทุกๆ การซื้อผลิตภัณฑ์ Double Serum** คุณได้ร่วมปลูกป่าในนามของคุณกับโครงการ PUR ซึ่ง PUR จะส่งประกาศนียบัตรพิเศษเพื่อขอบคุณและรับรองการร่วมบริจาคของคุณ

เข้าร่วมกับเรา

** ระหว่างแคมเปญ Seeds of Beauty

โดยการปลูกต้นไม้ เราหวังว่าจะช่วยสร้างโลกที่สวยงามสำหรับเราและสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น

 • ประเทศไทย

  ประเทศไทย

  โครงการ Dhamma Rksha:
  วนเกษตรและการปลูกป่า

  30,000 ต้นถูกปลูกในปี 2016
  (รวม 159,983 ต้นตั้งแต่ปี 2016)

 • ออสเตรเลีย

  ออสเตรเลีย

  โครงการปลูกป่าในภูมิภาคต่าง ๆ ของออสเตรเลีย

  5,000 ต้นถูกปลูกในปี 2017

 • บราซิล

  บราซิล

  โครงการ Povos Da Foresta:
  วนเกษตรและการปลูกป่ากับชุมชนป่าอเมซอน

  6,451 ต้นถูกปลูกในปี 2017
  (รวม 33,801 ต้นตั้งแต่ปี 2013)

 • จีน

  จีน

  สวนวนเกษตรใน Liming
  (ยูนนาน)

  10,000 ต้นถูกปลูกในปี 2017
  (รวม 60,000 ต้นตั้งแต่ปี 2014)

 • ฝรั่งเศส

  ฝรั่งเศส

  โครงการ Pilot Beetroot

  1,942 ต้นถูกปลูกในปี 2017
  (4,139 ต้นถูกปลูกทั้งหมดตั้งแต่ปี 2016)

 • อินโดนีเซีย

  อินโดนีเซีย

  วนเกษตรในสุมาตรา

  59,296 ต้นถูกปลูกในปี 2017
  (รวม 119,296 ต้นตั้งแต่ปี 2016)

 • สเปน

  สเปน

  โครงการวนเกษตรและการเกษตรอินทรีย์ใน La Mancha

  2,000 ต้นถูกปลูกในปี 2017

 • สหรัฐอเมริกา

  สหรัฐอเมริกา

  วนเกษตรในเวอร์มอนต์

  7,500 ต้นถูกปลูกในปี 2017

โครงการ PUR และ Clarins

เราเชื่อมั่นในความงามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เบื้องหลังทุกผลิตภัณฑ์ของ Clarins มีเรื่องราวของพืชพรรณ…

เป้าหมายของการเป็นพันธมิตรของเรากับโครงการ PUR คือ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างคุณค่า และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการของเรา

ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ความงดงามตามธรรมชาติกลับคืนมา

ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ความงดงามตามธรรมชาติกลับคืนมา

ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น

ช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น

อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ

อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ

Christian Courtin-Clarins

Christian Courtin-Clarins

พันธกิจของ Clarins

ด้วยความรักความผูกพันต่อสตรี เด็ก และโลกของเรา Clarins มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่สวยงามโดยให้การสนับสนุนโครงการด้านการแพทย์ มนุษยธรรม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาทั่วโลก