< กลับไปสู่ผลลัพธ์

Hops Humulus lupulus

ตำแหน่งที่ตั้ง: ยุโรป
Hop เป็นพืชที่พบได้ในทั่วยุโรปตอนเหนือ ในวัฒนธรรมสมัยนิยม Hop ถูกเรียกว่าเป็น “ต้นไม้ปีศาจ (Devil’s Wood)” เพราะเป็นพืชที่เลื้อยไป ตามต้นไม้ในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา ในวงการการบำบัดรักษา Hop ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการระงับประสาทและฆ่าเชื้อ Clarins Laboratories ใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบต่างๆ ที่อยู่ในสารที่สกัดจาก Hop ซึ่งอุดมด้วย สารไฟโตสเตอรอล อันเป็นสารตั้งต้นของวิตามินดีที่เรียกว่า ส่วนประกอบของไขมันที่ไม่เปลี่ยนเป็นสบู่ (Unsaponifiables) ส่วนประกอบเหล่านี้ยังมีประโยชน์ในการกระตุ้น กิจกรรมของเซลล์สร้างเส้นใยอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์ Hops