< กลับไปสู่ผลลัพธ์

Blue orchid Vanda coerulea

ตำแหน่งที่ตั้ง:
Orchid (กล้วยไม้) เป็นพืชในตระกูลที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกของพืชที่ชื่อว่า Orchidaceae ซึ่งสามารถพบได้ทั่วโลก พลังแห่งความมีชีวิตชีวาที่โดดเด่นของกล้วยไม้ช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับทุกสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ในเอเชีย กล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของความงามของอิสตรี และในญี่ปุ่น เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมีอายุยืน กล้วยไม้จึงเปรียบได้กับราชินีแห่งอาณาจักรดอกไม้ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สารสกัดจากดอกกล้วยไม้มีสรรพคุณในด้านการบำรุง

บรรจุภัณฑ์ Blue orchid