Lipliner Pencil Lipliner Pencil Lipliner Pencil
Lipliner Pencil Lipliner Pencil

Lipliner Pencil

เฉดสี-01 nude fair
 • 01 nude fair
  01 nude fair
  01 nude fair
  01 nude fair
 • 04 nude mocha
  04 nude mocha
  04 nude mocha
  04 nude mocha
640.00 บาท
1.2 กรัม

กิจวัตรด้านความงาม