Glow-to-Go Highlighter Stick Glow-to-Go Highlighter Stick Glow-to-Go Highlighter Stick
NEW

Glow-to-Go Highlighter Stick

ผลิตภัณฑ์แต่งแก้มแบบแท่ง 2-in-1 สำหรับโททัลลุค รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ประเภทของผิว: ทุกสภาพผิว
 • ลักษณะของผิว: แท่ง
 • การใช้: เกลี่ยบริเวณแก้ม
เฉดสี- 01 glowy pink
 • 01 glowy pink
  01 glowy pink
  01 glowy pink
  01 glowy pink
 • 02 golden peach
  02 golden peach
  02 golden peach
  02 golden peach

1,500.00 บาท

2 x 4.5 กรัม
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • HOW TO

 • Glowing complexion

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
HOW TO
Glowing complexion

คุณอาจชื่นชอบ

ดูเมื่อเร็วๆ นี้