What's Hot Clarins

 
 

Tips & Videos

Beauty Consultation

ingrédients

image of the ingredient

Sweet Marjoram

Origanum majorana
Marjoram เป็นพืชที่ให้ดอกสีขาวขนาดเล็กในลักษณะเป็นช่อดอก ชาวกรีกรู้จักพืชชนิดนี้ดีและนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและความรัก ตามตำนานเล่าว่า Venus ได้ล้างแผลและรักษาแผลให้ Aeneus โดยใช้พืชชนิดนี้ นอกจากนี้ Marjoram ยังมีความสำคัญในการประกอบอาหาร เช่นเดียวกันกับที่ถูกนำมาใช้เป็นสมุนไพร ทั้งนี้ พบว่า Marjoram ถูกระบุชื่ออยู่ในตำราอาหารของ Apicius ที่ตกทอดมาถึงรุ่นปัจจุบัน

Featured Product

    ไม่พบผลิตภัณฑ์