IN THE SPOTLIGHT

TIPS & VIDEOS

 
 

Clarins on Facebook

Clarins on Pinterest

PLANT SECTION

image of the ingredient

Sacred lotus

Nelumbium speciosum
Lotus (บัว) เป็นพืชน้ำหลายฤดูที่หยั่งรากในน้ำตื้นเนื่องจากมีเหง้าที่กระจายตัวอยู่พร้อมกับส่วนหัว ดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชาวตะวันออกนี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ จิตวิญญาณ และปัญญา นอกจากนี้ พืชชนิดนี้ยังนำมาใช้เป็นอาหารและใช้เป็นส่วนประกอบในยาแผนโบราณของเอเชียอย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมความงาม ดอกบัวมีสรรพคุณในการมอบความอ่อนนุ่มและลดอาการคั่งที่ผิว

Featured Product