IN THE SPOTLIGHT

TIPS & VIDEOS

Clarins on Facebook

Clarins on Pinterest

PLANT SECTION

image of the ingredient

Caimito (vu sua)

Chrysophyllum cainito
ต้น Caimito มีถิ่นกำเนิดจากเวสต์อินดีส ปัจจุบัน สามารถพบได้ในทั่วภูมิภาคเขตร้อนมากมาย ต้นไม้สูงแสนสวยนี้มีใบสีเขียวและสีบรอนซ์ ให้ผลที่มีลักษณะคล้ายผลแอปเปิลขนาดใหญ่ที่กลมมาก บ่อยครั้ง มักมีการใช้ต้นไม้นี้เพื่อจุดประสงค์ในการตกแต่ง ผลของ Caimito มีเนื้อที่ให้น้ำนมสีขาวที่มีรสหวาน อันเป็นสาเหตุให้ได้รับสมญานามในท้องถิ่นว่า "Pomme de Lait" ในเวสต์อินดีส และ "น้ำนมของแม่ (Mother's Milk)" (vu sua) ในเวียดนาม Clarins Laboratories ให้ความสนใจเป็นพิเศษในโพลีฟีนอลที่มีปริมาณสูงในผล ซึ่งจะช่วยยับยั้งกระบวนการไกลเคชั่น (Glycation) ในส่วนของกิจกรรมของเซลล์สร้างเส้นใย และกระตุ้นการผลิตคอลลาเจน นอกจากนี้ ยังช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายและเพิ่มระดับพลังงานของเซลล์อีกด้วย

Featured Product