IN THE SPOTLIGHT

TIPS & VIDEOS

 
 

Clarins on Facebook

Clarins on Pinterest

PLANT SECTION

image of the ingredient

Salicornia

Salicornia herbacea
Salicornia สามารถพบได้ตามแนวชายฝั่งของยุโรป ในทุกๆ ปีจะแตกกิ่งก้านรูปทรงกระบอกที่มีลักษณะคล้ายกับต้นกระบองเพชรที่มีผิวขรุขระ อย่างไรก็ตาม ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ตะปุ่มตะป่ำนี้ ต้น Salicornia มีการจัดการทางชีววิทยาที่ค่อนข้างดี Salicornia เป็นพวก Halophilic (ชอบเกลือ) และมีความต้านทานต่อการไหลของกระแสน้ำด้วยการใช้วิธีควบคุมระดับน้ำในเซลล์ของตนเอง พืชชนิดนี้ถูกใช้เป็นอาหารเนื่องจากมีปริมาณวิตามินและแร่ธาตุสูง นอกจากนี้ ยังให้น้ำมันที่มีคุณค่าสูงในแวดวงเครื่องสำอางเพื่อความงาม Clarins Laboratories ใช้ประโยชน์จาก Salicornia เนื่องจากมีความสามารถในการกระตุ้นการสังเคราะห์สารประกอบที่ให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติในผิว (NMF)

Featured Product

    ไม่พบผลิตภัณฑ์